Ugrás a tartalomhoz

2024. közgyűlési határozatok

1/2024. (I.25.)a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
2/2024. (I.25.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2024. január 25-i nyílt ülésének napirendjéről
3/2024. (I.25.)rendelet-tervezet hatályba léptetető rendelkezésével összefüggő módosító indítványról
4/2024. (I.25.)a Fejér Vármegyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségről
5/2024. (I.25.)a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
6/2024. (I.25.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés Elnökét megillető 2024. évi cafetéria juttatásról
7/2024. (I.25.)a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
8/2024. (I.25.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke 2023. évi szabadság maradványának és 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
9/2024. (I.25.)az ALBENSIS Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője 2024. évi cafetéria juttatása keretösszegének megállapításáráról
10/2024. (I.25.)a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
11/2024. (I.25.)a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal és foglalkoztatottjai vonatkozásában a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről
12/2024. (I.25.)a Fejér Vármegye Integrált Területi Program 2021-2027 dokumentum módosításáról
13/2024. (I.25.)az önkormányzati ingatlanok tehermentes tulajdonjoga a Magyar Állam javára, az ÉKM mint tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet megjelölése melletti ingyenes vagyonátadásáról szóló 137/2023. (IX.28.) határozat kiegészítéséről
14/2024. (II.15.)a 2024. évi vagyonnyilatkozattételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
15/2024. (II.15.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2024. február 15-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről
16/2024. (II.15.)a TOP_Plusz-3.1.3-23 kódjelű, „Helyi humán fejlesztések” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó vármegyei önkormányzati támogatási kérelem benyújtásához szükséges döntések meghozataláról
17/2024. (II.15.)a TOP_Plusz-3.1.3-23 kódjelű, „Helyi humán fejlesztések” című pályázati felhívásra benyújtandó vármegyei önkormányzati támogatási kérelem előkészítéséről szóló 162/2023. (X.26.) határozat módosításáról, a projekt előkészítő munkacsoport létrehozásával összefüggésben
18/2024. (II.15.)a TOP_Plusz-6.1.4-23 kódjelű, „Aktív turizmus fejlesztése” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó vármegyei önkormányzati támogatási kérelmek benyújtásához szükséges döntések meghozataláról
19/2024. (II.15.)a Pedagógia és Garancia Alapítvány támogatási kérelméről
20/2024. (II.15.)a Betegápolásért Alapítvány támogatási kérelméről
21/2024. (II.15.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2024. február 15-i rendkívüli zárt ülésének napirendjéről
22/2024. (II.15.)a kitüntető cím és díjak odaítélésével összefüggő döntési folyamatról
23-53/2024. (II.15.)kitüntető cím- és díjakról hozott döntések
54/2024. (II.15.)a Fejér Termék Bizottság nem képviselő tagjának méltatlansági ügyéről
55/2024. (III.28.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2024. március 28-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről
56/2024. (III.28.)a Krajczáros Alapítvány támogatásáról
57/2024. (III.28.)a különleges gazdasági övezet legközvetlenebbül érintett településeinek településfejlesztési és -működési alapjának (Alap I.) felosztásáról
58/2024. (III.28.)a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kapcsán az övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjának (Alap II.) meghatározásáról
59/2024. (III.28.)Iváncsa Községi Önkormányzatának az Övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásáról
60/2024. (III.28.)Adony Város Önkormányzatának az Övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásáról
61/2024. (III.28.)Kulcs Község Önkormányzatának az Övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásáról
62/2024. (III.28.)Rácalmás Város Önkormányzatának az Övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásáról
63/2024. (III.28.)az Alba Expert Betéti Társasággal önkormányzati rendelet előkészítése tárgyában megkötött Megbízási Szerződés teljesítési határidejének módosításáról szóló 112/2023. (V.18.) határozat módosításáról
64/2024. (III.28.)a Fejér Vármegye Integrált Területi Program 2021-2027 dokumentum módosításáról szóló 12/2024. (I.25.) határozat módosításáról
65/2024. (III.28.)a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz felhívásaira a Fejér Vármegyei Önkormányzat által benyújtott támogatási kérelmek döntési javaslatainak megfogalmazására összehívott Döntés-előkészítő Bizottságba, Gólics Ildikó, a Fejér Vármegyei TOP Projekt Bizottság nem képviselő tagjának delegálásáról
66/2024. (V.10.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2024. május 10-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről
67/2024. (V.10.)a Fejér Vármegyei Területfejlesztési Konzultációs Fórummal kapcsolatos szükséges intézkedések meghozataláról
68/2024. (V.10.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2024. május 10-i rendkívüli zárt ülésének napirendjéről
69/2024. (V.10.)személyt érintő döntés meghozataláról
70/2024. (V.23.)a „Javaslat a Fejér Vármegye Integrált Területi Program 2021-2027 dokumentum módosított, Irányító Hatóság által minőségbiztosított, Kormány elé terjesztendő 4.0 változatának jóváhagyására” című előterjesztés napirendre vételéről
71/2024. (V.23.)a „Javaslat a Székesfehérvári Tudományos és Innovációs Park megvalósításával kapcsolatos támogató nyilatkozat elfogadására” című előterjesztés napirendre vételéről
72/2024. (V.23.)a „Javaslat alapítványi támogatási kérelem elbírálására” című előterjesztés napirendre vételéről
73/2024. (V.23.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2024. május 23-i nyílt ülésének napirendjéről
74/2024. (V.23.)a 2023. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 
75/2024. (V.23.)az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadásáról
76/2024. (V.23.)az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
77/2024. (V.23.)a Fejér Vármegye Integrált Területi Program 2021-2027 dokumentum módosított, Irányító Hatóság által minőségbiztosított, Kormány elé terjesztendő 4.0 változatának jóváhagyásáról
78/2024. (V.23.)a Székesfehérvári Tudományos és Innovációs Park megvalósításával kapcsolatos támogató nyilatkozat elfogadásáról
79/2024. (V.23.)a Sukoró Gyermekeiért Közalapítvány támogatásáról
80/2024. (V.23.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2024. II. félévi üléstervéről
81/2024. (V.23.)a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
82/2024. (V.23.)az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről