Ugrás a tartalomhoz

2024. közgyűlési határozatok

1/2024. (I.25.)a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
2/2024. (I.25.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2024. január 25-i nyílt ülésének napirendjéről
3/2024. (I.25.)rendelet-tervezet hatályba léptetető rendelkezésével összefüggő módosító indítványról
4/2024. (I.25.)a Fejér Vármegyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségről
5/2024. (I.25.)a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
6/2024. (I.25.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés Elnökét megillető 2024. évi cafetéria juttatásról
7/2024. (I.25.)a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
8/2024. (I.25.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke 2023. évi szabadság maradványának és 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
9/2024. (I.25.)az ALBENSIS Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője 2024. évi cafetéria juttatása keretösszegének megállapításáráról
10/2024. (I.25.)a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
11/2024. (I.25.)a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal és foglalkoztatottjai vonatkozásában a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről
12/2024. (I.25.)a Fejér Vármegye Integrált Területi Program 2021-2027 dokumentum módosításáról
13/2024. (I.25.)az önkormányzati ingatlanok tehermentes tulajdonjoga a Magyar Állam javára, az ÉKM mint tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet megjelölése melletti ingyenes vagyonátadásáról szóló 137/2023. (IX.28.) határozat kiegészítéséről
14/2024. (II.15.)a 2024. évi vagyonnyilatkozattételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
15/2024. (II.15.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2024. február 15-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről
16/2024. (II.15.)a TOP_Plusz-3.1.3-23 kódjelű, „Helyi humán fejlesztések” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó vármegyei önkormányzati támogatási kérelem benyújtásához szükséges döntések meghozataláról
17/2024. (II.15.)a TOP_Plusz-3.1.3-23 kódjelű, „Helyi humán fejlesztések” című pályázati felhívásra benyújtandó vármegyei önkormányzati támogatási kérelem előkészítéséről szóló 162/2023. (X.26.) határozat módosításáról, a projekt előkészítő munkacsoport létrehozásával összefüggésben
18/2024. (II.15.)a TOP_Plusz-6.1.4-23 kódjelű, „Aktív turizmus fejlesztése” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó vármegyei önkormányzati támogatási kérelmek benyújtásához szükséges döntések meghozataláról
19/2024. (II.15.)a Pedagógia és Garancia Alapítvány támogatási kérelméről
20/2024. (II.15.)a Betegápolásért Alapítvány támogatási kérelméről
21/2024. (II.15.)a Fejér Vármegyei Közgyűlés 2024. február 15-i rendkívüli zárt ülésének napirendjéről
22/2024. (II.15.)a kitüntető cím és díjak odaítélésével összefüggő döntési folyamatról
23-53/2024. (II.15.)kitüntető cím- és díjakról hozott döntések
54/2024. (II.15.)a Fejér Termék Bizottság nem képviselő tagjának méltatlansági ügyéről