Ugrás a tartalomhoz

Gróf Klebelsberg Kuno Emlékérme

FELHÍVÁS

a Fejér Vármegyei Önkormányzat gróf Klebelsberg Kuno Emlékérme odaítélésére

Az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezik a

Fejér Vármegyei Önkormányzat gróf Klebelsberg Kuno Emlékérme 

adományozásának rendjéről.

A Rendelet alapján a Fejér Vármegyei Önkormányzat gróf Klebelsberg Kuno Emlékérme (a továbbiakban: emlékérem) adományozható azoknak a megyében élő és dolgozó pedagógusoknak, akik a köznevelés és a felsőoktatás területén a gyermekek, tanulók, hallgatók közvetlen nevelésében és oktatásában hosszú ideje kimagasló, áldozatkész és önzetlen tevékenységet végeztek.

Az emlékérem adományozására az ajánlott személy tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek 

  • a vármegye országgyűlési képviselői,
  • a vármegyei közgyűlés elnöke, alelnökei, 
  • a vármegyében működő köznevelési és felsőoktatási intézmények vezetői, 
  • az előző pontban meghatározott intézmények fenntartói.

A díj adományozására javaslatot tenni a Rendelet 1. melléklete szerinti Adatlap kitöltésével és a javasolt személy szakmai életútjának részletes bemutatásával, valamint a javasolt személy hozzájáruló nyilatkozatával (mely az adatlapon szerepel) lehet.

A díjra vonatkozó javaslatokat: 2024. január 31. napjáig lehet benyújtani.

A javaslatokat a Fejér Vármegyei Közgyűlés Elnökének címezve a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatalhoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) kell benyújtani. személyesen, vagy postai úton. Kérjük a borítékra ráírni a kitüntetés elnevezését.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a javaslattevő javaslata nem tartalmazza a rendelet 1. melléklete szerinti kötelező tartalmi elemeket, valamint a javaslattevő és a javasolt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, úgy az a közgyűlés elé nem terjeszthető.

A díjak átadására minden évben a Vármegyenapon kerül sor.

Dr. Kovács Zoltán

jegyző

Letölthető anyagok