Ugrás a tartalomhoz

Brunszvik Teréz szellemi öröksége, a martonvásári Óvodamúzeum gyűjteménye és épületegyüttese - Martonvásár

Martonvásár országos hírű, a megyei szinten kiemelkedő kulturális életének fő katalizátora Brunszvik Teréz pedagógia tevékenysége és példamutató hazafias helytállása, melynek emlékét a település közössége mintegy másfél évszázada példaértékűen őrzi és ápolja.

Gróf Brunszvik Teréz (1775-1861) - a martonvásári kastély lakója - azok közé tartozott, akik a viágon legelőször mutattak rá a kisgyermekek nevelésének fontosságára.

Az 1828-ban Budán, családja Mikó utcai házában megnyitott "kisgyermeki őr- és védintézete" nem csak hazánkban, hanem Közép-Európában is az első óvoda volt. A mintát számára az akkor a világon elsőként létrehozott angol óvodák nyújtották. Brunszvik Teréz az óvodáztatás országossá tétele érdekében haznák egyiks első civil szervezeteként, terjesztő egyesületet hozott létre. Munkásságának köszönhetően az általa kiváló pedagógiai tudással működtetett első intézményt hamarosan számos további óvoda követte, nem csak Pest-Budán és vidéken, de Ausztria és Dél-Németország első óvodái is az ő hatására és közreműködésével nyitották meg kapuikat. Teréz sokrétű és kitartó terjesztő tevékenysége egyre szélesebb körökben tudatosította, hogy a gyermek a nemzet és az emberiség jövőjének záloga, akit szeretetben kell nevelni. 1848-ban már mintegy 100 óvoda működött hazánkban.

Brunszvik Teréz Martonvásárt tekintette legkedvesebb tartózkodási helyének, emlékének méltő őrzőjeként halála óta gondozza szellemi örökségét a település, így már a XIX. század végén a Brunszvik Teréz kultusz központjává vált a város. Azóta pedagógusok ezrei zarándokoltak a helyi temetőben lévő sírjához, több, Brunszvik Teréz munkásságával foglalkozó országos megemlékezésnek és tudományos konferenciának volt a fő helyszíne és szervezője a város. A martonvásári óvoda már az 1800-as évek vége óta viseli Brunszvik Teréz nevét, pedagógiai programjában Brunszvik Teréz pedagógia hitvallásával való azonosulást.

Brunszvik Teréz korának egyik legműveltebb, legtájékozottabb magyar asszonyaként több ezer oldalnyi naplót és feljegyzést írt, mely korának kiemelkedő történeti forrásanyaga. Az elsősorban német nyelven íródott forrásanyag felkutatását, fordítását és közkincsé tételét, és ezzel párhuamosan Brunszvik Teréz életútjának, munkásságának feltárását a martonvásári civil szervezet, a Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány tűzte ki céljául, mely az elmúlt két évtizedben mintegy ötven tudományos és ismeretterjesztő kiadványt jelentetett meg a témában. Az Alapítvány szervezőmunkájának köszönhető a Brunszvik kastély parkjában felállított Brunszvik Teréz szobor, mely Törley Mária alkotása, és a budapesti Mikó utcában látható bronz portré is.

A Martonvásárra látogatók Brunszvik Teréz munkásságát, szellemi örökségét az Óvodamúzeum kiállítása révén ismerhetik meg, mely Brunszvik Teréz 1828-án Budán megnyitott első magyar és egyen első közép-európai kisdedóvodájától az 1950-60-as évek napközi-otthonos óvodájáig mutatja be a magyar óvodaügy fejlődését. A kiállításban végigkövethetjük a főbb pedagógiai irányzatokat a korabeli tárgyakon, dokumentumokon, és persze a gyermeklét legfontosabb eszközein, a játékokon keresztül, enteriőrökkel színesítve. Mint minden múzueumban, így itt is, a kiállítás csak a jéghegy csúcsa. Az adattár és a fotótár, valamint az 5000 kötetes szakkönyvtár nélkülözhetetlen segítsége az óvodatörténet iránt érdeklődőknek. A muzeális intézmény elsődleges célja az óvodatörténet emlékeinek gyűjtése, dokumentálása, tudományos vizsgálata és a nemzeti kultúrkincs részeként való őrzése, bemutatása. Különösen fontos, hogy minél többen megismerjék a köznevelési rendszerünk alapját képező óvodaügy múltját, mivel szinte mindenki kapcsolatba kerül vele saját, vagy gyermekei és unokái élete során, sokszor anélkül, hogy annak társadalmi és gazdasági fontosságáról elgondolkodott volna. Kiemelt feladata a gyűjteménynek, hogy az idelátogatókban tudatosítsa hazánk kiemelkedő szerepét a kisgyermeknevelés egyetemes történetében. Megismertesse a Martonvásárhoz erős szálakkal kötődöt Brunszvik Teréz - nem csak a hazai, hanem nemzetközi szempontból is úttörő munkásságát az óvodáztatás terén.

Az Óvodamúzeum kiállítása 1995 óta látogatható Martonvásáron. Létrehozója Harcsa Tiborné nyugalmazott óvodavezető, megyei szakfelügyelő már előtte, évtizedeken keresztül gyűjtötte, és mentette a magyar óvodatörténet emlékeit. A megnyitás óta évente 12-15000 látogató, valamint 60-80 kutató keresi fel a múzeumot, mely a magyar óvodatörténeti kutatás megkerülhetetlen bázisává vált.

A múzeum, melynek fenntartója Martonvásár Város Önkormányzata, 2014 őszén költözött új épületbe. A múzeum kiállításnak otthont adó új szárny a régi, műemléki védettségű martonvásári óvodaépülethez csatlakozik, a város központjának meghatározó elemeként. Anműemlék szárnyat 1900-ban építette a Brunszvik család historizáló, neogótikus stílusban és Fejér megyében az első olyan épület volt, melyet tudatosan óvoda céljára emeltek. Nem véletlen, hogy 1962-ben ebben az épületben nyitották meg az ország első állandónak tervezett, de feledésbe merült átfogó óvodatörténeti kiállítását.