Ugrás a tartalomhoz

Tervezési folyamat

Fejér Vármegye Integrált Területi Program 2021-2027

Fejér Vármegye Integrált Területi Program 2021-2027 módosított, Fejér Vármegyei Közgyűlés által elfogadott 4.0 változata itt tölthető le:

Fejér Vármegye Integrált Területi Program 2021-2027 módosított, Fejér Vármegyei Közgyűlés által elfogadott 4.0 változata

A Fejér Vármegye Integrált Területi Program 2021-2027 "a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló integrált területi programok elfogadásáról" szóló 1196/2023. (V.15.) Korm. határozattal elfogadott változata itt tölthető le:

Fejér Vármegye Integrált Területi Program 2021-2027 Kormány által elfogadott hatályos 3.0 változata

Kérjük, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) támogatási kérelmeinek összeállításakor a fenti dokumentumot vegye figyelembe.

Fejér Vármegye Integrált Területi Program 2021-2027 elfogadott TOP Plusz alapján módosított, Fejér Vármegyei Közgyűlés által elfogadott változata itt tölthető le:

Fejér Vármegye Integrált Területi Program 2021-2027 3.0 változata

A beérkezett vélemények, valamint az azokra adott tervezői válaszok táblázata itt tölthető le:

Fejér Vármegye Integrált Területi Program 2021-2027 - a társadalmasítás során beérkezett visszajelzések dokumentálása

Fejér Megye Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027

Fejér Megye Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 TOP Plusz forráskeretek változása miatt módosított, Fejér Megyei Közgyűlés által elfogadott változata itt tölthető le:

Fejér Megye Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 2.0 változat (Kormány által nem elfogadott)

Fejér Megye Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 Kormány által elfogadott, 1.0 változata itt tölthető le:

 Fejér Megye Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027

Lezajlott a Fejér Megye Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 társadalmi egyeztetése

2021. szeptember 1-11. között zajlott le a Fejér Megye Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 c. dokumentum társadalmasítása.

Az észrevételek beépítésével kiegészített, Fejér megye Előzetes Integrált Területi Programja 2021-2027 társadalmasítás utáni változata itt tölthető le:

Fejér Megye Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 - társadalmasítás utáni változat

A beérkezett vélemények, valamint az azokra adott tervezői válaszok táblázata itt tölthető le:

Fejér Megye Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 - a társadalmasítás során beérkezett visszajelzések dokumentálása

Elindult a Fejér Megye Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 társadalmi egyeztetése

A Fejér Megyei Közgyűlés „a 2021-2027-es költségvetési időszak Európai Uniós forrásainak felhasználásához kapcsolódó területi szintű tervezés folyamatáról és a szükséges intézkedések meghozataláról” szóló 100/2020. (IX. 24.) határozatában döntött területfejlesztési dokumentumainak felülvizsgálatáról.

Ennek megfelelően elkészültek és a  Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 45/2021. (III. 31.), és 46/2021. (III. 31.) önkormányzati határozataival elfogadásra kerültek az alábbi tervdokumentumok:

1. Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030

2."Szent István Fejlesztési Program" Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027

Ezt követően a tervezési munka a Fejér Megye Integrált Területi Program (FMITP) 2021-2027 előzetes változatának kidolgozásával folytatódott, a Pénzügyminisztérium által megküldött és többször pontosított, kiegészített Útmutató alapján. Az FMITP a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében Fejér megyének biztosított források felhasználásának területfejlesztési dokumentuma (a 2014-2020-as támogatási időszakban követett gyakorlatnak megfelelően). Az előzetes FMITP dokumentumot az Irányító Hatóság minőségbiztosítás keretében megvizsgálta és észrevételei beépültek az egyeztetési változatba, melyet a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 159/2021. (VIII. 30.), önkormányzati határozatával fogadott el. A társadalmasítás után fogadhatja el a megyei közgyűlés az észrevételekkel kiegészített előzetes változatot, amely előfeltétele a TOP Plusz pályázati felhívásai Fejér megyei területspecifikus mellékletei (TSM) megjelentetésének.

A dokumentum itt  érhető el.

A véleményezés határideje 2021. szeptember 11.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a véleményezési határidő után beérkezett javaslatokat, észrevételeket - a feszes ütemterv tarthatósága érdekében - nem áll módunkban figyelembe venni.

A véleményeket, észrevételeket a fejer@fejer.hu hivatali e-mail címre vagy postai úton levélben (Fejér Megyei Önkormányzat, 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) kérjük megküldeni.

Nem természetes személy véleményező, javaslattevő esetén kérjük az alábbi adatok megadásával megjelölni, hogy mely szervezetet képviseli:

           Javaslattevő, véleményező szervezet neve:

           Nyilvántartási száma:

           Székhelye:

           Képviseletre jogosult személy neve, elérhetősége:

Amennyiben nem a képviseletre jogosult nyújtja be, úgy meghatalmazás csatolása szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy véleményének, javaslatának beküldésével egyúttal a megadott személyes adatainak kezeléséhez történő önkéntes hozzájárulásának tekintjük.

Közreműködő segítségét előre is köszönjük!

Pénzügyminiszteri jóváhagyással rendelkező végleges területfejlesztési dokumentumok

2021. március 31.

A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős pénzügyminiszter támogató állásfoglalása 2021. március 22-én érkezett meg a Fejér megyei területfejlesztési dokumentumokra, melyeket a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 45/2021. (III.31.), és 46/2021. (III.31.) önkormányzati határozataival fogadott el.

1. Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030 és annak Területi Hatásvizsgálata és Környezeti értékelése (pénzügyminiszteri jóváhagyással rendelkező végleges változat)

2. „Szent István Fejlesztési Program” Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 és annak Területi Hatásvizsgálata és Környezeti értékelése (pénzügyminiszteri jóváhagyással rendelkező végleges változat)

Támogató pénzügyminiszteri állásfoglalás a Fejér megyei területfejlesztési dokumentumokról.

Kormánybiztosi egyetértő nyilatkozat a Fejér megyei területfejlesztési dokumentumokról

Pénzügyminisztériumnak állásfoglalás céljából, közgyűlési jóváhagyással megküldött területfejlesztési dokumentumok

2021. március 18.

A Pénzügyminisztérium által a megyei önkormányzatok számára korábban megküldött Útmutatók alapján a Fejér Megyei Önkormányzat felülvizsgálta Fejér Megye Területfejlesztési Koncepcióját, elkészítette a 2021-2027 tervezési időszakra vonatkozóan Fejér Megye Területfejlesztési Programját, valamint mindkét dokumentum területi hatásvizsgálatát és környezeti értékelését.

A tervdokumentumok széles körű partnerségre építve, kiterjedt társadalmasításon mentek keresztül, illetve váltak teljessé (véleményeket és tervezői válaszokat összefoglaló táblázat az alábbiakban olvasható), melyeket a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 39/2021. (III.18.), 40/2021. (III.18.), 41/2021. (III.18.), 42/2021. (III.18.) és 43/2021. (III.18.) önkormányzati határozataival támogatott.

A Pénzügyminisztérium részére állásfoglalásra megküldött, fenti határozatokkal jóváhagyott területfejlesztési dokumentumok:

1. Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030 - helyzetfeltárással együtt, előkészítő és javaslattevő fázis egyben - (pénzügyminisztériumi állásfoglalásra megküldött változat)

2. „Szent István Fejlesztési Program” Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027

(pénzügyminisztériumi állásfoglalásra megküldött változat)

3. Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030 - Területi Hatásvizsgálat és Környezeti Értékelés (pénzügyminisztériumi állásfoglalásra megküldött változat)

4. Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 - Területi Hatásvizsgálat és Környezeti Értékelés (pénzügyminisztériumi állásfoglalásra megküldött változat)

5. A Felülvizsgált Fejér megyei területfejlesztési dokumentumok egyeztetési eljárásba bevont és az eljárásban véleményt adó szervek és szervezetek véleményei valamint az azokra adott tervezői válaszok táblázata

Területi hatásvizsgálat és Környezeti értékelés

A "Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030" és a „Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027 című dokumentumok vitaanyagának 45 napos társadalmi egyeztetése 2021. január 6-án indult.

A Koncepcióhoz és Programhoz külön-külön a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 9. melléklete szerinti tartalommal területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot kell készíteni.

Egységes dokumentumban készült el mind a Koncepció, mind a Program területi hatásvizsgálata, melyek környezeti értékelése a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet, társadalmi-gazdasági hatásvizsgálati része a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet tartalmi elvárásai szerint készült. A dokumentumok célja a 2021-2030-as időszakra tervezett Területfejlesztési Koncepció és a 2021-2027 időszakra tervezett Területfejlesztési Program várható környezeti, társadalmi és gazdasági hatásainak feltárása.

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének 21/2021. (I.19.) és 22/2021. (I.19.) határozataival döntés született a „Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030 - Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés felülvizsgálata” és a Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 – „Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés” egyeztetési dokumentumainak társadalmi egyeztetésre bocsátásáról.

Az elkészült egyeztetési dokumentumok:

1. „Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030 - Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés felülvizsgálata” egyeztetési dokumentum

2. Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 – „Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés” egyeztetési dokumentum

A vélemények és az észrevételek megadására a véleménykérés kézhezvétele vagy nyilvánosságra hozatala időpontjától számítva legalább 30 napos határidőt kell biztosítani

Kérem, hogy amennyiben az elkészült dokumentációkat érintően észrevétellel, javaslattal, véleménnyel szeretne élni, azt legkésőbb 2021. február 19-ig szíveskedjen megküldeni, a fejer@fejer.hu hivatali e-mail címre vagy postai úton levélben (Dr. Molnár Krisztián elnöknek címezve, Fejér Megyei Önkormányzat, 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. címre) vagy az alábbi linken elérhető kérdőív kitöltésével és elküldésével:

https://survey.alchemer.com/s3/6154520/Fejer-megye-teruleti-hatasvizsg

Segítő együttműködését előre is köszönjük!

Környezeti értékelés tematikája

A „Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030" és a „Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027 című dokumentumok környezeti értékelése tematikájának meghatározásához, a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján felkért környezet védelméért felelős szervek által beküldött vélemények, észrevételek tervezői összegzését az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

1. A „Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030" dokumentum környezeti értékelése tematikájára beérkezett visszajelzések dokumentuma

2. A „Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027” című dokumentum környezeti értékelése tematikájára beérkezett visszajelzések dokumentuma

Partnerségi terv

Partnerségi terv Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálatához és Fejér megye területfejlesztési programjának elkészítéséhez kapcsolódóan (Fejér Megyei Közgyűlés 100/2020. (IX. 24.) határozatának 1. melléklete).

Területfejlesztési dokumentumok felülvizsgálata

A Fejér Megyei Közgyűlés „a 2021-2027-es költségvetési időszak Európai Uniós forrásainak felhasználásához kapcsolódó területi szintű tervezés folyamatáról és a szükséges intézkedések meghozataláról” szóló 100/2020. (IX. 24.) határozatában döntött területfejlesztési dokumentumainak felülvizsgálatáról.

A területfejlesztési dokumentumok tartalmi követelményeiről, egyeztetési eljárásáról, társadalmasításáról a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet rendelkezik.

Ennek megfelelően elkészültek az alábbi tervdokumentumok:

1. Fejér Megye Területfejlesztési Koncepció 2030 egyeztetési dokumentáció (helyzetfeltárással együtt, előkészítő + javaslattevő fázis egyben)

2. Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027– stratégiai és operatív programrész egyeztetési dokumentuma (előkészítő és javaslattevő fázis)      

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének 3/2021. (I.5.) határozatával döntés született a "Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója" című dokumentum, illetve a 4/2021. (I.5.) és az 5/2021. (I.5.) határozatokkal a „Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027” című dokumentum vitaanyagának 45 napos társadalmi egyeztetésre bocsátásáról.

A véleményezés határideje mind a területfejlesztési koncepció, mind a területfejlesztési program esetében legkésőbb 2021. február 19.

A véleményeket, észrevételeket a fejer@fejer.hu hivatali e-mail címre kérjük megküldeni vagy postai úton levélben (Fejér Megyei Önkormányzat, 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) vagy az alábbi linken található kérdőív kitöltésével és elküldésével:


https://survey.alchemer.com/s3/6122742/Fejer-megye

Adatvédelmi tájékoztató