Ugrás a tartalomhoz

Pannónia Szíve I-II. ütem

Projekt megnevezése: Bicske környéki fejlesztések 

      (Pannónia Szíve I. és II. üteme, összefüggő projektek) 

Kormányhatározat(ok) száma: 1980/2015. (XII. 23) Korm. határozat

1306/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

Felhasznált forrás megnevezése: hazai forrás 

Forrás nagysága: 3.716.000.000 Ft

Készültségi fok: megvalósult.

Rövid leírás: 

 • Bicske- Etyek-Újhegy (gasztrosétány) fejlesztése, településképi arculati kézikönyv és Pannónia Szíve Turizmusfejlesztési Koncepció készítése
 • Etyek-Tarján kerékpárút I. és II. ütemének kivitelezése és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések
 • etyeki Gasztrosétány és a kapcsolódó fejlesztések II. üteme (etyeki borászati központok útépítése, közvilágítás korszerűsítése, Körpincénél színpad építése, Svábház felújítása

Etyek központjában vízi és elektromos közművek kiváltása, fejlesztése (Magyar-kút és környéke)

Projekt részletesen:

Etyek, Újhegy-Gasztrosétány

A területen jelentős közműfejlesztéseket és -felújításokat végeztek. Ennek során elsődleges célként tájba illeszkedő, szilárd burkolatú útszakasz kialakítása történt. Az ún. felső úton ez kiskockakő felhasználásával épült meg, amely műszaki és esztétikai szempontból is méltó keretet ad az itt lebonyolított jelentős látogatottságú eseményekhez. Az alsó úton zúzalékos útburkolat készült. A feladat részét képezte ezen útszakaszok közművekkel (szennyvíz, felszíni csapadékvíz, ivóvíz, földkábeles elektromos energia és közvilágítás, valamint távközlés) való ellátása részben korszerűsítéssel, részben új fejlesztéssel. Ehhez csatlakozott egységes kialakítású kandeláberek, utcabútorok, információs táblák kihelyezése.

Etyek – Bicske – Csabdi – Tarján kerékpárút fejlesztése 

A kerékpárút építése során többfajta műszaki megoldás került alkalmazásra:

 • meglévő mezőgazdasági földút ellátása szilárd burkolattal a megfelelő kitérők és kerékpáros pihenők kiépítésével;
 • meglévő közút szélesítésével önálló egy- vagy kétoldali kerékpársáv létesítése;
 • önálló vezetésű kerékpárút megépítése teljesen új pályaszerkezettel;
 • Szent László-patak nyomvonalát követő önálló kerékpárút építése árvízvédelmi töltés kialakításával;
 • egyesített gyalog- és kerékpáros út építése;
 • meglévő közút kerékpározásra alkalmassá tétele burkolatjavítással, forgalomtechnikai eszközökkel.

A kerékpárút-építéshez a következő kiegészítő munkák tartoztak még:

 • 2 db kerékpáros híd építése;
 • romos épületek elbontása Csabdi 88/1 hrsz. alatti telken;
 • pihenő, kerékpártároló, parkoló létesítése több helyen;
 • közvilágítás fejlesztése elavult berendezések (oszlop, világítótest, kábel) bontásával, meglévő kandeláberek áthelyezésével, új korszerű közvilágítás létesítésével (részben napelemek felhasználásával).
 • A kerékpárút pályaszerkezetének megépítése az M1 autópálya alatti alagút sajtolással - az országban egyedülálló méretet biztosító sajtolási technikával - történő kialakítását követően vált teljessé. 

Az elkészült fejlesztések az érintett önkormányzatokkal, illetve vagyonkezelőkkel történt előzetes megállapodás értelmében használatra, fenntartásra átadásra kerültek.

Etyek Sváb ház felújítása, kitelepítettek emlékháza kialakítása 

A hagyományos településképet őrző sváb ház megvásárlásával, felújításával kívánta a Tanács létrehozni a kitelepítettek magyarországi emlékházát.

Az Etyek, Óvoda u. 3. sz. (807. és 807/A hrsz.) alatt lévő, német nemzetiségi építészeti hagyományokat őrző lakóház megvásárlásával lehetőség nyílt a jellegzetes megjelenésű, a falu utcaképét egykor meghatározó épülettípus egyik képviselőjének felújítására. Ennek során az eredeti építészeti arculat, alaprajz és funkcionális rendszer visszaállítása autentikus építőanyagokkal és szerkezetekkel történt meg. Az ingatlan ünnepélyes keretek között 2020. június 24-én került átadásra a Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat részére.

Magyar-kút és környékének fejlesztése

Az ehhez tartozó fejlesztések Etyek Nagyközség Önkormányzatával, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel, illetve a Fejérvíz Zrt.-vel egyeztetett módon történtek: 

Vízi közművekkel kapcsolatos átalakítások

Etyek központjában és a pincesorokon történő kialakítás jelentősen érintette a Fejérvíz Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvíz- és szennyvízvezeték rendszert. A fejlesztések kiépítése szükségessé tette a közművekhez tartozó vízműépület, nyomásfokozó akna, szennyvízátemelő átépítését, áthelyezését, illetve kiváltását.

Elektromos hálózatokkal kapcsolatos átalakítások

A meglévő fejlesztésekkel összhangban a Magyar-kút és közvetlen településközponti környezetében a közvilágítás és valamennyi elektromos vezeték földkábelre való kiváltása történt meg. Ezek a munkák jelentős esztétikai javulást eredményeztek a település központjában.

A program zárásaként 2000 példányban készült el a Pannónia Szíve című kiadvány, és a Pannónia Szívét érintő kerékpáros térkép is. Önálló logó és arculat készült az etyeki projekthez, valamint a Pannónia Szíve programhoz egyaránt, ami a weben, kiadványokon, plakátokon és ajándéktárgyakon is megjelenik.

Fényképek:

Svábház

Ilyen volt:

Ilyen lett:

Gasztrosétány

Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján kerékpárút