Ugrás a tartalomhoz

Nyilvántartás a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységekről

Nyilvántartás a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységet folytató üzletekről (lásd letölthető anyagok)

Kereskedelmi tevékenységek végzésével kapcsolatos ügyintézés

Hatásköri, illetékességi szabályok:

A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 3. § (3) bekezdése alapján a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének jogszabályban meghatározott államigazgatási feladat- és hatásköreit a különleges gazdasági övezet tekintetében a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a (6) bekezdés alapján kijelölt megyei közgyűlés elnöke, illetve a megyei jegyző látja el.

A fentieknek megfelelően a Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 362/2021. (VI.28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti különleges gazdasági övezet által érintett ingatlanok tekintetében Fejér megye jegyzője látja el minden típusú (üzletben, közterületen, vásáron, piacon stb. folytatott)

kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételét, engedélyezését,
az ipari tevékenységet folytató telepek nyilvántartásba vételét, engedélyezését,
szálláshelyek engedélyezését,
vásárok, piacok engedélyezését,
bevásárlóközpontok nyilvántartásba vételét,
nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek nyilvántartásba vételét, valamint
a fentiekkel kapcsolatos jogszabályok betartásának ellenőrzését, panaszbejelentések kivizsgálását.
Vonatkozó jogszabályok:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Fogalmak:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §-a alapján:

9. kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység;

13. kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is;

Kereskedelmi tevékenység bejelentése:

A kérelem-nyomtatványokat a szükséges mellékletekkel együtt elektronikusan (E-önkormányzati portálon keresztül) kell benyújtani a Fejér Megyei Önkormányzathoz.

E-ügyintézésről és az E-önkormányzati portálról szóló tájékoztató itt olvasható.

Az E-önkormányzati portálon keresztül a nyomtatványokat az alábbiak szerint lehet elérni:

Az önkormányzat keresőben a Fejér Megyei Önkormányzatot kell beírni és kiválasztani, majd az
Ágazat: Ipar-kereskedelemet, és az
Ügytípus: Üzleti tevékenységet.
 

Az E-önkormányzati portálon elérhető nyomtatványok:

1.   Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról

2.   Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához

3.   Működési engedély visszavonási kérelem

Szükséges mellékletek:

1.   Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímét (bérlet stb.) igazoló okirat.

2.   Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat.

3.   Közös tulajdonban álló üzlet esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

4.   Üzlet esetében vásárlók könyve, melyet a kereskedelmi hatóság hitelesít.

5.   Napi fogyasztási cikket értékesítő új üzlet esetében az országos településrendezési és építési körülményekről szóló kormányrendeletben az árusítótér nagysága alapján meghatározott számú személygépkocsi elhelyezésére szolgáló várakozóhely biztosítását igazoló dokumentum (parkolóhely biztosítás).

Letölthető anyagok