Ugrás a tartalomhoz

Délután három órai harangszó (Ráckeresztúr)

A ráckeresztúri római katolikus templom harangja nemcsak délben szólal meg, hanem mindennap délután három órakor is. A három órai harangszó története a XIX. század közepére nyúlik vissza. A falu lakója, Bendák Pál 1821. november 30. napján kelt végrendeletében arról rendelkezett, hogy mindennap  délután 3 órakor a Szentháromság tiszteletére harangozzanak. „2-szor. Ugyan Rátzkereszturi Templom Cassájába Háromszáz, azaz 300 forintokat olly végre, hogy azoknak esztendőkint járó Interesiért (kamatért) minden nap dél után 3 órakor a Szent Háromság tiszteletire harangozzanak és a Harangozónak 6 Ft, azaz hat forint jutalma légyen esztendőnkint fáradságáért, a többi tizenkét, azaz 12 forintok Szentegyházé legyenek.” (NOVÁK 153.)

A végrendeletet hitelesítette Szüts Lajos, Fejér vármegye főszolgabírája, Gyurtsa József jegyző, Herkli János bíró, Magyar Áron, Leszkovits János, Novotni István, Rapula József.