Ugrás a tartalomhoz

Kastélyszínház

A verebi Végh család Vereben felépített és használt első épülete a hajdani "Végh uraság színháza" volt. Az önálló színházépület a már lebontott kastélytól jobbra található. Végh Péter, aki a család Vereben élő leszármazottja sem rendelkezik a kastélyszínház terveivel, régi külső és belső képekkel, rajzokkal. A mérések szerint 16 m x7,5 m alapterületen fekszik, közvetlenül a Verebi-patak mellett.

Valaha a környék, sőt az ország zenei életének egyik fellegvára volt. A nagy kastélyt 1951-re teljesen lebontották és széthordták, a színház épületéhez azonban nem nyúltak. Talán szimbolikus értékkel bír, hogy ez az épület bár romos állapotban volt, nem került elbontásra, mintegy azt üzenve az utókor számára, hogy a kultúrát, jó ízlést és életstílust mégsem lehet mindenestül "elbontani".

Az épületet a háború után raktárként, majd műhelyként és újra raktárként használták, sok kárt okozva a belső térben. A karzat és az eredeti födém teljesen eltűnt. A befalazott ablakok, ajtók őrzik az eredeti állapot emlékét, ennek nyomán viszont a külső állapot még helyreállítható.

Az orszában közel 20 hasonló kastélyszínház terem van, azonban különálló, kizárólag kastélyszínház céljára épült épületről, ami fennmaradt, csak háromról van tudomás. Egyediségét és típusát tekintve a verebi kastélyszínház kiemelt jelentőségű. A kastélyszínház elpusztulásával az építészettörténeten túl a művelődés és a helytörténet is veszítene.

A megyei értéke fellelhetőségének helye: 2477 Vereb, Szabadság tér 25. 294 hrsz.