Ugrás a tartalomhoz

Móri Német Tájszótár - Deutsches Mundartwörterbuch von Moor

A Hajósi Sváb szótár megjelenésekor határozták el néhányan, akik még beszélik a móri német nyelvjárást és fontosnak érzik fennmaradását, hogy elkészítik a móri tájszótárt. Elképzelésüket meghirdették az interneten és létrehozták a Hogy is mondtuk? csoportot, amelyhez sokan csatlakoztak és küldtek szóanyagot.

2017 decemberében állt össze a kis szótárkészítő csapat 5 fővel, valamennyien nyugdíjas korúak: Ivanicsné Szing Mária, Vargáné Kocsis Mária, Wundeléné Hartmann Teréz, Schwartz Alajos és Mézner László. Hetente rendszeresen hétfői napon a móri Radó Antal könyvtárban dolgoztak, két éven keresztül. A könyvtár dolgozói mindenben segítették munkájukat. Először fonetikus leírással jegyezték le a szavakat, különböző fonetikai jelekkel kiegészítve a magyar abc betűkészletét, később a könyv lektorának javaslatára átírták a német abc betűivel a német helyesírás szabályait figyelembe véve, de a kiejtéshez ragaszkodva. Ebben az ún. „laikus” átírásban dr. Müller Márta, az ELTE Germanisztikai tanszékének docense volt segítségükre.

A szótár bevezető részében magyarul és németül is bemutatásra kerül a németek betelepülése Mórra és a ránk hagyott kulturális örökség. Szó esik a magyarországi németek nyelvéről, a móri nyelvjárás sajátosságairól, a móri dialektus és a mai német nyelv nyelvtani összehasonlításáról, valamint a szótár használatának módjáról. Ezt követi a magyar-nyelvjárási-német szótár, majd a fordítottja, a nyelvjárási-magyar-német szótár. A könyv zárórészében olvasható a móri németséggel foglalkozó művek és támogatók nevei, akik a könyvhöz tartozó hanganyag elkészítését is lehetővé tették.

2019 szeptemberére a szótár készítői 6600 helyi nyelvjárási szót gyűjtöttek össze és juttattak el lektoruk, dr. Brenner Koloman számára.

A szótár 500 példányban került kiadásra. Időközben felmerült a szótár anyagát megörökítő hanganyag elkészítésének lehetősége, ezért Mór város lakosaihoz fordultak segítségért, aminek eredményeképpen közel 500.000.- Ft támogatás gyűlt össze, így minden könyvhöz hanganyag is tartozik.

A Móri Német Tájszótár bemutatójára és a helyi értéktárba történő felvételére 2020. február 12-én került sor.