Ugrás a tartalomhoz

Pogánykő - honfoglaláskori sírhely

A verebi-lovasberényi út javításakor az út árkában 1853. május 09-én honfoglaláskori sírt tártak fel. Egy kalandozó vitézt temettek el felszerszámozott lovával együtt, ez bizonyítja harcosi, vitézi mivoltát. Termetes, csaknek 190 cm magasságú emberi csontváz feküdt a sírban. Az öv és a lószerszám aranyozott ezüstből készült veretei mellett 12 darab, átlyukasztott ezüstpénzt is találtak, melyek a hadjáratokban való részvételt igazolták. Az érmék mindegyikét 875 és 924 között verették, amiből megállapítható volt, hogy a verebi halott a X. század elején kerülhetett a földbe, s minden bizonnyal a honfoglalók első nemzedékéhez tartozott.

A lelet nevezetes azért is, mert a vitéznek trepanált koponyája volt, mellette ott feküdt egy ezüstlemez, amit a seb nagysága miatt állandóan viselnie kellett. A műtét után a lovag még huzamosabb ideig élt, kétségtelenné tette ezt a csontseb szélének teljes kisimulása.

A sír megmentett leletei: lókoponya és lólábszárcsontok, két vaskengyel, vas csikózabla, heveder- és kisebb vascsat, ezüstcsat, ezüstlemez, arannyal futtatott karikás ezüstboglár (övdísz), tegezmaradványok, hat vas nyílcsúcs, fejes ezüstgyűrű, egy-egy nyitott és sima ezüstkarika, sárgaréz, illetve vaskarika, egy-egy kikerekedú és hegyesedő végű, kerek átmetszetű lemezkarperec, valamint 28 db övveret.

A szaltovói típusú gyűrűs akasztóveret a sír viszonylagos koraiságát tanúsítja. Ezt a darabot és talán magát az övet is még Etelközből hozhatta magával a gazdája.

Bizonyosak lehetünk abban, hogy az etelközi hazában született és Pannónia földjén, immár az új hazában, Vereben lelt végső nyughelyre. Az értékes lelet megmentése, szakszerű feltárása a község földbirtokos urának, Végh Jánosnak és barátjának, Érdy Jánosnak az MTA tagjának köszönhető.

A leletek egy részéről készült másolatok a település állandó kiállításán 2009. október 23-a óta megtekinthetőek.

A verebi lovas vitéz sírja az első olyan honfoglaláskori lelet, amelynek helyét megjelölték, előkerülését kőbe vésett felirattal örökítették meg, és az országban a második, amelynek leletei múzeumba kerültek.

2010-ben Emlékkaput állított a falu lakossága a Pogánykő fölé, mely jelkép: kapcsol a múlt, a jelen és a jövő között.

A megyei érték fellelhetőségének helye: Vereb 02/2 hrsz., 8117 jelzésű országos összekötő út 13. km kövénél