Ugrás a tartalomhoz

Székesfehérvári Pályaorientációs Rendszer

A modell alapvető jellemzője, hogy a hazai pályatanácsadási gyakorlatban elsőként teremt egyensúlyt a pedagógiai és a munkaerőpiaci értékek között. Ennek jegyében lehetővé teszi a pályaorientáció folyamatként való megvalósítását, olyan iskolai környezetben, ahol a pedagógusok a képzésük során nem kaptak pályaorientációs felkészítést. (Ld. lentebb)

A magyar pedagógia fejlődése során elhanyagolt terület volt a pályaorientáció. Ennek történeti okai is voltak, mint például a 2. világháború utáni pályairányítási kényszer. Ugyanakkor a hazai pedagógiai gyakorlat és pedagógusképzés is az ismeretcentrikus oktatást helyezte előtérbe. A tanárképzésnek nem része a pályaorientáció oktatása, csak külön szakon oktatják posztgraduális képzésben, csekély érdeklődés mellett.  Pályaorientáció szakos tanárképzés is csak 1997-ben kezdődött meg egyetlen egyetemen, Gödöllőn. Folyamatos képzés sem ott, sem más egyetemen nincs. 

Hegyi-Halmos Nóra kutatásai szerint (2011.) a magyar pedagógusok 55%-a a képzés során „nem találkozott a pályaorientáció fogalmával) https://www.eltereader.hu/kiadvanyok/hegyi-halmos-nora-mi-a-palya-az-iskolai-palyaorientacio-szerepe-es-gyakorlata-a-hazai-gimnaziumokban/

Korábban a pályaválasztás segítését csak a megyei pedagógiai szakszolgálatok végezték, elsősorban pszichológusok munkájára alapozva. Az ő munkavilágára vonatkozó ismeretük azonban nem volt teljeskörű. Ma már megjelent a pedagógus szakvizsgák körében a pályaorientációra való felkészítés, pótlandó az alapképzés hiányát, de jelentős elmaradás van a módszerek és eszközök fejlesztésében és ez képzés sem gyakorlatorientált. 

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum felismerte, hogy a problémák megoldása nem a minisztériumokon múlik, hanem helyi felismerést és akaratot igényel.

Széleskörű helyi együttműködésre alapozva 2015-ben intenzívvé tette a 2000-ben, mg más szervezeti keretben megkezdett helyi pályaorientációs tevékenységfejlesztést. A munka kezdetben Székesfehérvár Megyei Jogú Város és az Óbudai Egyetem valamint a Székesfehérvári Szakképzési Centrum közös pályázatával kezdődött, majd azt a Centrum saját munkacsoportja folytatta. Az önkormányzat jelenleg is ad anyagi és erkölcsi támogatást a tevékenységhez.

A helyi fejlesztés és az azon alapuló munka lényege, hogy eltérően a hagyományos szemlélettől nem a pályaismeretet helyezi a középpontba, hanem az ember – pálya megfelelést. Annak feltárását és megerősítését számítógéppel támogatott egyéni tanácsadás keretében. Másik kiemelt jellemzője a már „Fehérvári modellként” ismert rendszernek, hogy a pályaorientációt folyamattá teszi, szemben az elterjedt kampányjelleggel, vagy egyszeri tanácsadással.

Ennek a szemléletnek azért van nemzeti értéke, mert a társadalmi stabilitáshoz valamint fejlődéshez szükséges hatékonysági forrás a munkaerőtartalékok kimerülésével az ember és a pálya viszonyában rejlik.

A helyi fejlesztés azért is jelentős, mert az állami szerepvállalást jelenleg érthető módon az online elérhetőség biztosítása motiválja, ugyanakkor a tanulók szülei és tanulók a személyes tanácsadást preferálják. Mindezt lehetőleg iskolai környezetben, vagy a Szakképzési Centrumban, ahol személyre szabott tanácsadás mellett a helyszínen kaphatnak beiskolázási tanácsadást, amikor a folyamat az szükségessé teszi. 

Jogszabály is megköveteli (Szkt. 112.§), hogy a köznevelésben tanulók legalább egyszer személyre egyéni tanácsadást is kapjanak. Ez különösen fontos amiatt, hogy a gimnazisták igénye is jelentős a személyre szabott pályaorientációra és a támogató folyamatra. Ehhez a szakszolgálatok kapacitása kicsi, de a módszer- és szoftvercsomagok számukra kapacitásnövelést és eszközbővítést jelentenek.

Az eszköz- és módszercsomaghoz a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat díjtalanul fér hozzá, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szakszolgálat már megvásárolta azokat és a vele járó felkészítést. 

Székesfehérváron a Szakképzési Centrum helyi civilszervezet számára is biztosított díjtalan eszközcsomagot és felkészítést az alkalmazáshoz.

A fejlesztő- és szervezőmunka eredményeit és országos ismertségét a következő (6.) pontban felsorolt elismerések is mutatják. Ezek mögött az alábbi szakmai teljesítmények és tárgyi eredmények és dokumentumaik vannak.

Eszköz- és módszerfejlesztés:

Kialakításra került egy olyan hagyományos valamint számítógéppel támogatott egyéni tanácsadást biztosító eszköz- és eljárás rendszer aminek fontosabb elemei az alábbiak:

 • Módszertani kiskönyvtár, kiegészítő kiadványokkal.
 • Pályaválasztási társasjáték asztali és szőnyegméretben (tornatermi használatra).
 • Kirakós önismereti játékok.
 • Közmondás-alapú társadalmi munka- és szerepérdeklődés teszt.
 • Feltáró szoftvercsomagok a biztos pályaválasztási önismerethez (3 csomag).
 • Pályakereső szoftvercsomag a személyre szabott objektív pályaajánlathoz.
 • Önálló pályaorientációs honlap fejlesztése és működtetése a beiskolázás-támogatási célú honlap mellé, az ember – pálya megfelelés alapú döntés-előkészítés támogatására.

Alkalmazás-kiterjesztés, innováció és multiplikáció

 • 50 db asztali társasjáték ingyenes átadása iskoláknak és civilszervezetnek.
 • Módszertani kiskönyvtár, kiegészítő kiadványok ingyenes átadása iskoláknak.
 • Publikációk, konferencia részvételek és sajtómegjelenések.
 • Általános iskolai pedagógusok és tanulók bevonása az eszközfejlesztésbe.
 • Közös pályázati megjelenés általános iskolával módszertani pályázaton.
 • 92 pedagógus ingyenes felkészítése a szoftverek használatára. 
 • A Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány által biztosított tanári pályaorientációs ösztöndíj segítségével munkát végző pedagógusok munkájának mentorálása az általános iskolákban és gimnáziumokban.
 • A szakképzési lemorzsolódás csökkentése érdekében végzett pályázati és tanácsadómunka.
 • Az iskolai szaktantárgyi munka pályaorientációs lehetőségeinek bemutatása és segédanyag kiadása.
 • Szabadegyetemi előadás (Kodolányi János Főiskola/Egyetem)
 • Módszer- és eszközbemutató az ország számos pontján és külföldi konferencián.
 • Tudományos és népszerűsítő publikációk, konferencia szervezés és részvétel.(ld. a mellékletek között.)