Ugrás a tartalomhoz

Szent Ilona római katolikus templom (Nádasdladány)

A falu közepén, a Nádasdy-kastély parkjának északnyugati részén magaslik az 1883-1885 között, neogótikus stílusban épült Szent Ilona római katolikus templom. Az épület a jenői, a sárkeszi és az ősi utal találkozási pontján fekszik, főhomlokzata a település felé néz, jelezve, hogy a templom a települést szolgálja. Egységes stílust alkot a közelében található Nádasdy-kastéllyal és a kastélyparkkal, amelynek történelmileg és kulturálisan is a szerves részét képezi.

A településen a növekvő számú katolikus közösség számára egyre szűkebbnek bizonyult a temetőkápolna, ezért Nádasdy Ferenc és felesége, Zichy Ilona felvetette egy új templom építésének a gondolatát. Nádasdy Ferenc 1878-ban levélbe kereste meg a kultuszminisztériumot egy járuljanak hozzá egy új templom építésének költségeihez. Mivel Zichy Ilona fiatalon, 1873-ban elhunyt, a templom építését mér nem érhette meg. Az ő tiszteletére és emlékezetére kapta a templom a Szent Ilona nevet.

Az építkezés 1883-ban kezdődött és a munkálatok 1885 őszére fejeződtek be. Felszentelésére 1885. szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén került sor. Az épület elkészültével és felszentelésével a helyi gyülekezet hosszú évszázadok után végre újra saját, állandó katolikus templommal rendelkezett. 

A templom tervezője a "Zárkő letéti okmány 1889" szerint Hauszmann Alajos, az építési terveken Pecz Samu budapesti építészmérnök kézjegye látható.

A historizáló-neogótikus épület egyik különlegessége, hogy burkolata vörös színű nyerstégla, amely az észak-német gótika világát idézi. Tetőzete egyszerű és zománcozott cseréppel van fedve. A templom fő- és hátsó homlokzata lépcsőzetes oromzatú, amely a kastély oromzataira emlékeztet. A főhomlokzat felett kőrácsos ablakok találhatók. 

A templom belseje fehérre van meszelve, egyhajós, főhomlokzatán egy hegyes ívű torony található. A templomhajót kőkonzolokon nyugvó nyitott, meredek, nyeregtetős fedélszék fedi. A mennyezet barna gerendákból és deszkázatból áll. A toronyba vezető lépcső mellett fel lehet menni a karzatra, ahonnan jól belátható az ötnyolcad záródású szentély. Itt található az Angster József által Pécsett készített orgona is, amely 1887-ben került a templomba. A templomi főbejárattól balra találhatók a Nádasdy-család urnái. A bejárattal szemben, a sekrestye mellett, a szentély előtt közvetlenül van elhelyezve a kegyúri pad, amelyet a grófi család a kastély felőli grófi ajtón keresztül könnyen meg tudott közelíteni. A Valentiny János által festett oltárképen Zichy Ilona jelenik meg Szent Ilona képében, lábánál férje és három gyermeke imádkozik. A grófi családról megemlékező oltár is egyike azoknak a relikviáknak, amely hozzájárult a Nádasdy kultusz ápolásához és terjesztéséhez. A lépcsővel megemelt szentély ablakai üvegfestmények, a többi ablak fehér üveg, színes üvegszegéllyel. A szentélyt bordás, ötsüvegű boltozat fedi.