Ugrás a tartalomhoz

Temetői templomrom és régi temető - Zámoly

A temető ÉK-i részében álló, körülbelül 8 méter magas terméskő falmaradvány, vakolatnyomokkal és körülbelül 5 méter magasságban résablakkal. A falmaradvány Zámoly község Szent Lőrinc titulusú, XII. századi eredetű plébániatemplomának nyugati fala, félköríves szentélyének csak az alapozása maradt meg.

A templomot 1863-ban még használták. Észak-nyugati sarkán pusztuló tégla megerősítés fedezhető fel. A sírkövek a XIX. század második feléből és a XX. század közepéről maradtak fenn.

A rom előterében álló márványkereszt Kovács János uradalmi számvevő hagyatékából - végrendelete nyomán - került felállításra a régi temetőben 1873-ban, Tichy Jakab plébános szorgalmazására.

Az egykori templom romja kiemelten védett középkori műemléknek minősül.