Ugrás a tartalomhoz

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 - Szent István Program – Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség

Szent István Program – Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség - TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001

Kedvezményezett neve: Fejér Megyei Önkormányzat

Projekt címe: Szent István Program – Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2022.03.01.

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2027.02.28.

Projekt elszámolható összköltsége: 3 301 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 3 301 000 000 Ft

A projekt konkrét célja, hogy a megyei szintű foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés keretében integrált, a megye egészére kiterjedő gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési stratégiát kidolgozva valósítson meg olyan foglalkoztatási programot, mely szolgáltatásaival és pénzügyi eszközeivel fenntartható módon járul hozzá a megye gazdaságának fejlődéséhez és a területi hátrányok csökkentéséhez. A projekt két részből áll: a Fejér Megyei Kormányhivatal megvalósításában zajlik a munkaerőpiaci program, mely bértámogatási, mobilitási támogatási, vállalkozóvá válást elősegítő támogatásból és foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokból áll. A Fejér Megyei Önkormányzat megvalósításában zajlik a gazdaságfejlesztési programrész, melynek keretei között működik a Paktum Iroda, a Fejér Termék Program, a Befektetés-ösztönző szolgáltatás, valamint a társadalmi vállalkozásfejlesztés és a foglalkoztatást a vállalati oldalról elősegítő tevékenységek szervezése bevonásra kerülő nonprofit szolgáltató közreműködésével. Várt eredményként a megye munkaerő-piaci diszfunkciói jelentősen csökkennek, a gazdaságfejlesztési aktivitás tudatosabbá válik, erősödik, a vonatkozó társadalmi együttműködések fokozódnak, a területi hátrányok pedig mérséklődnek.

A projektben a releváns gazdasági szereplők bevonásával 2022. december 6-án újjáalakult a 2016-ban létrejött Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum. Helyzetelemzésre és erőforrástérképekre alapozva felülvizsgálatra kerül Fejér Megye Foglalkoztatási Stratégiája, összhangban a Szent István Programmal és figyelembe véve az elmúlt évek munkaerőpiaci és gazdasági trendjeit. A projekt közreműködik a stratégiai jelentőségű vállalkozásfejlesztések munkaerő igényének kielégítésében, önálló programot indít a megyei szintű befektetések ösztönzése érdekében, a KKV szektor fejlesztését segítő szolgáltatásokat működtet, folytatja és továbbfejleszti a Fejér Termék Programot, mentori szolgáltatással és piacra jutást segítő tevékenységgel segíti a társadalmi vállalkozásokat és a szociális gazdaságot. Módszertani fejlesztésekre kerül sor, elsősorban az online elérhető szolgáltatások és nyilvántartások, adatbázisok kialakításával valamint pilot szolgáltatási modulok fejlesztésével.

A projekt új elemként segíti a fiatalok helyben tartását a szakképzés és a hosszú távú vállalati munkaerőigények megyei összhangjának megteremtésével, a jövő munkaerőpiacának igényei feltárásával és lakossági tudatosításával. A projekt célterülete Fejér megye egésze. A 3,301 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével a 2027. február 28-ig tartó projekt során összesen 2026 fő kerül bevonásra munkaerő-piaci programokba, ebből 213 fő inaktív személy lesz, a program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban álló résztvevők száma – beleértve az önfoglalkoztatást – 1142 fő.

Megjelenések: 

https://www.fejer.hu/hirek/elindult-a-felulvizsgalt-fejer-varmegyei-foglalkoztatasi-strategia-tarsadalmi-egyeztetese-79

:: Fejér megye honlapja :: (fejer.hu)

Letölthető anyagok